Močan BI omogoča vizualizacijo vseh porab in vseh sistemov ter tudi vašega poslovnega sistema ERP. Pravilen prikaz realnih podatkov na določenih mestih (npr monitorji v pisarnah in hodnikih) dokazano zmanjšuje porabo. Poraba se lahko namreč prikazuje tudi v Evrih in kilogramih CO2 . Ugasnitev luči takoj vpliva na tak števec in ljudje se začno zavedati kako pomembno je ugasniti luči, zmanjšati temperaturo ali zapreti okno saj ima tako dejanje neposreden učinek tako na stroške kakor tudi na naravo.

Ker v sodobne času nastaja ogromno poročil poslovne analitike, se pojavlja že problem preglednosti poročil samih. Zato ima GreenTwin prav poseben način prikazovanja vseh poročil v 4D strukturi. Po njej se lahko sprehajate poljubno. Iz povprečnega OEE celotnega podjetja lahko skočite na posamezen stroj v poljubnem hčerinskem podjetju in si ga podrobneje ogledate. Sama poročila se lahko premijo tudi z vizualnimi ali e-mail alarmi, ki vas bodo opozorili le na tista poročila, kjer prihaja do odstopanj.

Aplikacijo je mogoče integrirati z vsemi drugimi aplikacijami, ki jih uporabljate (npr ERP, CRM…) in kreirati poslovno analitiko za obstoječe aplikacije.

Ker gre za naš plod razvoja, lahko poslovno analitiko ustvarimo povsem po vaših željah. Na enem poročilu lahko prikažemo tudi manj običajne in različne podatke katerih vzporednice lahko velikokrat presenetijo. Če obstaja grafična vzporedost med temperaturo in vlago ter količino izmeta v proizvodnji, potem lahko zlahka trdimo, da sta ta dva dejavnika med seboj povezana. S stabilizacijo mikroklime se potem običajno zmanjša tudi izmet.