3D + realen čas = 4D
4D + stroški = 5D

Imejte vsa sredstva (zgradbe, stroje, instalacije, okolico) na voljo v večdimezionalni obliki. Vsak predmet v digitalnem dvojčku ima svoj unikatni znak (ID), ki ga generira aplikacija. Tako lahko na vsak ta predmet vežemo delovne naloge, senzorje, podatke o predmetu, dobavitelju, vzdrževalcu, garanciji, operaterju, navodili za varno delo, shemami, itd. Dodati je mogoče tudi hiper-povezave s spletom, zunanje help-desk-e, navodila za odpravljanje težav, video posnetke, itd. Vse te podatke je mogoče vezati le na določeno sredstvo, kar omogoča maksimalno preglednost.