Vse stavbe in sredstva so opremljene s podatki tipa BIM. To pomeni, da je vsak del lahko opisan s tipom materiala, izdelka, dimenzijami, vzdrževalcem, dobaviteljem, težo, življenjsko dobo, potrebnim orodjem, višino na kateri se nahaja sredstvo, itd. Zato kreiran delovni nalog vsebuje že vse informacije, ki so potrebne za takojšnjo realizacijo naloge. Vsi ti podatki (grafični in opisni) predstavljajo t.i. digitalni Projekt Izvedenih Del (PID) kar omogoča inženirjem in projektantom tudi potrebno osnovo za nadaljnja načrtovanja morebitnih sprememb.
BIM načrti v 2D in 3D obliki so tako na voljo vsem, ki jih določite kot uporabnike, tudi zunanjim partnerjem. Na voljo so v PDF obliki in v formatu, ki omogoča nadaljnja načrtovanja (DWG, SWG, IFC…) ter si jih lahko deležniki kadarkoli, če jim dovolite, naložijo.

VSA SREDSTVA V 3D, 4D IN 5D

POVEZLJIVOST SREDSTEV Z IoT, DELOVNIMI NALOGI, TEHNIČNIMI PODATKI POVEZLJIVO Z NAVODILI ZA UPORABO

DIGITALNA SERVISNA KNJIGA

RAZPOLOŽLJIVOST VSEH NAČRTOV

VSA SREDSTVA V 3D, 4D IN 5D

POVEZLJIVOST SREDSTEV Z IoT, DELOVNIMI NALOGI, TEHNIČNIMI PODATKI POVEZLJIVO Z NAVODILI ZA UPORABO

DIGITALNA SERVISNA KNJIGA

RAZPOLOŽLJIVOST VSEH NAČRTOV