GreenTwin se lahko poveže praktično z vsemi sredstvi, opredmetenimi in neopredmetenimi ter z vsako bazo podatkov. Če že uprabljate tabelarični program za vodenje sredstev, ga lahko nadgradite z GreenTwin aplikacijo. Povežete lahko tudi obstoječe sisteme tehničnega varovanja, stroje, naprave, apliakcije

Tako lahko povežete vaš CRM in dobite poslovno analitiko v realnem času v 3D obliki. Slednja omogoča precej večjo preglednost in vizualizacijo kar bo skrajšalo čas vaših odločitev in povečalo kvaliteto. Spremljate lahko učinkovitost strojev in zaposlenih ter vidite njihov status (deluje, čaka, ne deluje, napaka, poraba energije, izmet, število zastojev, čas zastojev, vzroki za zastoj, produktivnost, število izdelkov, temepratura stroja, itd) Pravtako lahko GreenTwin povežemo z vašim poslovnim programom in kreiramo poročila glede računovodskih podatkov (stanje na računu, prihodki, stroški, število prisotnih zaposlenih, zaposleni na dopustu in bolniški, itd).

Ti podatki pa omogočajo tudi vpogled v količino energije in CO2 odtis , ki jo vsebuje vaš izdelek.

Hkrati lahko dobite avtomatična poročila o pokalkulacija, kar je lahko v veliko pomoč prodajnem oddelku in sistemu nagrajevanja.

Primer nastavitve: če 7 od 10 delavcev na določenem stroju presega normativ za določen izdelek za 10%, naj se naslednji mesec normativ v kosovnici zniža za 5 odstotnih točk.

Na ta način ni treba več ročno popravljati oz. kalibirati normativov. Če je primer obraten, torej, da 7 od 10 delavcev normativa ne dosega, se normativ ne bo popravil sam, bo pa o anomaliji obvestil vodjo.