GreenTwin lahko nadzira in upravlja z vašimi stroji ne glede na to ali gre za pametne stroje ali ne. Vsak stroj je namreč mogoče opremiti z določeno senzoriko.

Pri modernejših strojih je mogoče obstoječe podatke iz stroja poslati v obdelavo v aplikacijo GreenTwin, ki bo potem v realnem času generirala BI poročila, skrbela za vzdrževanje in merila OEE (Overall Equipment Effectiveness). Če gre za manj sofisticirane stroje ali ročna delovna mesta, je možna instalacija senzorjev ter  pobiranje digitalnih in analognih signalov. Ti se zbirajo v bazi aplikacije, filtrirajo, sortirajo ter ustrezno interpretirajo ter hkrati prikažejo v obliki poslovne analitike (BI). Primeri: hidravlična stiskalnica se lahko opremi s senzorjem zvoka, ki šteje cikle oz. izdelke. Večino strojem se, ko opravijo neko delo, poveča poraba električne energije, kar se zabeleži kot en izdelek.

Z velikim naborom opreme in kreativnostjo je mogoče narediti ogromno.

Poslovna analitika v realnem času je vidna hkrati na več mestih, in sicer pri uporabnikih ki jih podatek zadeva. Npr. Vodja proizvodnje, direktor, finančni direktor, tudi delavci, če se vodstvo tako odloči. Velikokrat ima prikaz takšnih podatkov pozitiven učinek na motivacijo zaposlenih.

 

Za to ni potrebno plačevati licenc za dodatne uporabnike saj GreenTwin omogoča neomejeno število uporabnikov.

Vsak stroj je mogoče opremiti s tablico na katero se delavec prijavi in je vezana le na določen stroj. Ko se delavec prijavi, bo videl delovne ali proizvodne naloge, ki so namenjeni le njemu in za stroj pri katerem se nahaja. V takem primeru bo aplikacija vedela kdo dela na katerem stroju, kdaj je začel, kdaj končal, koliko časa se je nalog izvajal, kateri so razlogi za zastoje in kako dolgo so trajali. Na podlagi teh podatkov se lahko spremeni plačni način ali pa se podatke uporabi za nagrajevanje. Poslovna analitika (BI) tudi grafično prikaže razlike v učinkovitosti med posameznimi delavci, smenami, skupinami, stroji.

Za izvedbo navedenega je potrebno kreirati vmesnik med GreenTwin in ERP. Pri tem je potrebno izmenjevati le podatke, torej ni potrebna polna integracija, kar precej poceni proces.