Z instalacijo brezžičnih ali žičnih pametnih števcev za elektriko, vodo, plin, kurilno olje, pridobite popoln nadzor na porabo energije in vode. Tako boste vedeli koliko porabljajo stroji, koliko hlajenje, koliko svetila, koliko se proizvede CO2 ter koliko to pomeni v denarju. Določena sredstva je mogoče programirati in na ta način precej zmanjšati porabe. Program lahko ugasne vsa svetila in/ali računalnike po izteku delovnega časa, zažene ogrevanje ali hlajenje v času cenejše elektrike, ponoči odpre okna in brezplačno ohladi stavbo. S programiranjem enega kava aparata se tako prihrani cca 190€ električne energije letno, naprava za to pa stane le cca 90€. ROI znaša 6 mesecev. Z enim takim programiranjem se okolju prihrani tudi cca 811kg CO2 izpustov letno. Z nadzorom porabe na strojih in z zajemanjem podatkov o proizvodnji s stroja bo GreenTwin izračunal tudi CO2 odtis vašega izdelka. Če GreenTwin povežemo še z vašim ERP programom, boste lahko preigravali situacije kadar se napoveduje povišanje cen energije.

Vso porabo energentov spremljate na našem modulu za poslovno analitiko (BI), ki se od konkurence razlikuje v tem, da se generira v realnem času, in sicer stalno ter s povprečno 0.7 sekundnim zamikom. Konkurenčna poslovna analitika običajno generira 2-3 poročila dnevno. Program bo kreiral alarme v primeru anomalij in o tem obvestil pristojne osebe. Najbolj običajni alarmi so slaba kvaliteta elektrike, pretiran izmet na strojih, napake na strojih in napravah, povečano število bolniških staležev, padec prodaje, itd. Ker je poslovna analitika plod našega razvoja pa lahko alarme in prikaze naredimo po vaši želji. Z modulom BI lahko tudi iščemo relacije med različnimi podatki, npr. ali spremembe temperature in vlage vplivajo na izmet, kakšna je relacija med številom zaposlenih in porabo energije, kakšna je zveza med porabo energije in mesečnimi prihodki ali proizvodnjo. Ti podatki se lahko uporabijo za iskanje optimuma, za napovedi porabe energije ter za investicije v energetsko in komunalno infrastrukturo (npr. sončne celice, shranjevanje deževnice, ipd)

Pametna zgradba ima avtomatizirana senčila, sama zmanjša moč svetil glede količino zunanje svetlobe, katero meri LUX-meter, ali pa ugasne in prižge luči glede na prisotnost oseb v prostoru. Programiranje svetil in naprav prihrani precej energije in izboljša mikroklimatske pogoje s prilagajanjem prezračevanja in temperature. Stavbo se lahko v času nižje tarife malenkost podhladi ali pregreje ter tako prihrani stroške. Algoritmi upoštevajo želene temperature, delovni čas, zunanjo temperaturo pa tudi vremensko napoved. Pametna zgradba skrbi tudi za to, da se zmanjšajo konice porabe energije, in sicer tako, da se lahko naprave avtomatično prižigajo z zamikom. Avtomatizirati je mogoče namakalne sisteme, zunanjo in notranjo razsvetljavo, tudi ugašanje računalniške opreme.

S pomočjo podrobnega prikaza boste vsak trenutek vedeli kolikšen del energije porabite za svetila, hlajenje/ogrevanje, stroje, naprave. Vedeli boste tudi koliko naprave porabljajo v stand-by načinu, kar omogoča nadaljnje optimizacije. Ker lahko  GreenTwin spremlja zunanjo in notranjo temperaturo, lahko z okenskimi aktuatorji v poletnih mesecih brezplačno prezračite in ohladite pregreto stavbo preko noči. Greentwin bo npr. odprl okna, ko bo zunanja temperatura nižja od notranje in hkrati nižja od želene.

Če se stavba kljub prezračevanju še ne ohladi dovolj, bo aplikacija npr. Med 4:00 in 6:00 zjutraj zagnala še klimatske naprave. Enak učinek je mogoče doseči v zimskem času, če je na voljo toplotna črpalka.

Ko se enkrat nabere dovolj podatkov iz katerih je mogoče povzeti »navade« zgradbe, se lahko skupaj z vremensko napovedjo prihrani precej. Podobni vzroci se lahko uporabijo tudi za planiranje porabe energije, kar omogoča doseganje nižjih cen pri dobaviteljih energije. Priklop pametnih števcev za porabo vode omogoča popolno kontrolo nad porabo vode v posameznih delih stavbe, hkrati pa tudi sporoča morebitna puščanja. Puščajoč WC kotliček lahko porabi tudi 15 m3 vode mesečno in v nekaj mesecih preseže ceno WC kotlička samega.

Facility managment – upravljanje s prostori

S to funkcijo lahko izdelate plan čiščenja po dnevih in po urah, da bo osebje za čiščenje imelo točen načrt čiščenja in bo učinkovito tudi, če se osebje menjuje. Vodstvu tak plan služi za kontrolo kvalitete čiščenja. Takšen način dela, seveda, tudi precej poveča učinkovitost. Z instaliranjem določene opreme (IoT) bo aplikacija sama zaznala pokvarjeno žarnico, puščanje vode, anomalije na električnih instalacijah, tiskalnikih, iztrošene baterije na viličarjih, obrabljene gume na vozilih ali periodične servise vozil in opreme. Aplikacija bo avtomatično kreirala delovni nalog ter ga poslala notranjemu ali zunanjemu vzdrževalcu. Ko bo žarnica zamenjana (poraba energije se bo vrnila na normalno stanje), bo aplikacija tudi zaključila delovni nalog.

V teh primerih, ko se rutinska vzdrževalna dela popolnoma avtomatizirajo, se precej razbremeni vzdrževalno osebje, kar zniža stroške.