Uporaba GreenTwin aplikacije omogoča popolno in digitalizirano upravljanje vseh vaši opredmetenih in neopredmetenih sredstev pri čemer vidite tudi njihovo lokacijo.  Vsako sredstvo je mogoče dati v skupino (npr.: gasilni aparati, tiskalniki, CNC stroji, mehanizacija ali vozila…). Vsako sredstvo je lahko glavno sredstvo in ima ostala sredstva določena kot sestavne dele (npr. Stroj, ki je glavno sredstvo, sestavni deli pa so: motorji, ohišje, elektronika, itd). Ta lastnost omogoča kreiranje delovnega naloga, ki je vezano na določen sestavni del. Ne le, da bo v digitalni servisni knjigi tak dogodek zabeležen, ampak bo serviser dobil tudi točen podatek o tem, kje se nahaja sredstvo, ki potrebuje popravilo ter katere rezervne dele in orodja mora prinesti zraven.

Prikaz delovanja naprav in vozil ter upravljanje sredstev s pomočjo aplikacije Green Twin

Če GreenTwin povežemo z GPS sledilniki, lahko avtomatiziramo servisno dejavnost. Primer: glede na življenjsko dobo pnevmatik in povprečno kilometrino bo aplikacija pravočasno (npr. 3 tedne pred datumom, da lahko vulkanizer naroči pnevmatike) sama generirala delovni nalog s podatki o vozilu in tipu pnevmatik ter ga bo poslala vulkanizerju. Po menjavi gum lahko šofer ali vodja avtoparka s klikom potrdi, da je bila menjava opravljena. Števec se resetira na nulo in aplikacija dalje beleži obrabljenost pnevmatik. Podobna logika se uporablja tudi za registracije vozil, servise motorjev in ostale periodične servise bodisi da so tempirani časovno, po delovnih urah, kilometrih, ipd.

Aplikacija lahko daje zunanjim in notranjim sodelavcem kdaj bo pretekel rok kakšnega sredstva oz. Kdaj se mu izteče življenjska doba. Kadar se ti podatki kombinirajo še s cenami, je plan vzdrževanja in investicij za prihodnje leto le en klik stran.

NADZIRAJTE VSA SREDSTVA V ENI APLIKACIJI

NADGRADITE OBSTOJEČE PROGRAME ZA VODENJE SREDSTEV S 4D VIZUALIZACIJO IN LOKACIJO

NADGRADITE SVOJA SREDSTVA S SENZORJI IN IoT OPREMO

UPORABLJAJTE AVTOMATIZIRANE DELOVNE NALOGE IN PREPUSTITE APLIKACIJI GREENTWIN, DA IZVAJA RUTINSKA OPRAVILA

NADZIRAJTE VSA SREDSTVA V ENI APLIKACIJI

NADGRADITE OBSTOJEČE PROGRAME ZA VODENJE SREDSTEV S 4D VIZUALIZACIJO IN LOKACIJO

NADGRADITE SVOJA SREDSTVA S SENZORJI IN IoT OPREMO

UPORABLJAJTE AVTOMATIZIRANE DELOVNE NALOGE IN PREPUSTITE APLIKACIJI GREENTWIN, DA IZVAJA RUTINSKA OPRAVILA

Med sredstva lahko se lahko vključijo tudi drevesa in rastline. Poleg tega, da lahko beležite ali spremljate zdravje rastlin, GreenTwin te podatke uporabi tudi kot negativno vrednost izpustov CO2 kadar naj se prikazuje CO2 ogljični. Ta se lahko prikazuje za stavbo, celotno podjetje, celoten holding ali pa za za posamezen izdelek. Sicer pa tudi rastline potrebujejo nego in vzdrževanje, enako kot ostala sredstva. Če zajemamo podatke o vremenu, vlagi, temepraturah, UV faktorju, itd, lahko aplikacija sama izračuna kdaj bo potrebna košnja trave in sama kreira delovni nalog. Rastline bodo vedno pravilno in pravočasno vzdrževane brez, da bi se kdo moral s tem ukvarjati.

Pregled nad področjem in vremenom ter vzdrževanje z Green Twin aplikacijo