Greentwin lahko deluje v kateremkoli jeziku. Če imate več jezikovno različnih lokacij, lahko vsak uporabnik uporablja GreenTwin v svojem jeziku ali pa določite en univerzalni jezik.