GreenTwin je 3D-4D WEB aplikacija, ki ustvari digitalnega dvojčka vseh stavb in sredstev po sistemu »Industrija 4.0« in ima funkcijo CMMS (računalniško upravljanje vzdrževanja) , temelji na BIM platformi ter se uporablja tudi za Facility management ter upravljanje z energijo. Kreira pametno zgradbo, ki vključuje tudi tehnično varovanje, BI (Business Inteligence) prikazovalnik podatkov ter je primerna za preventivno in napovedno vzdrževanje vseh sredstev (premičnin, nepremičnin, strojev, aparatov, okolice, komunalnih storitev, itd).

Aplikacija lahko teče na oblaku, na Vašem lokalnem strežniku ali hibridno, z visokimi varnostnimi standardi.

Omogoča 4D pogled digitalnega dvojčka, sprehod skozi stavbo in prostore, vizualizacijo dejanskih sredstev, instalacij, strojev, kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa (tudi spremljanje števila oseb v prostorih), rabo energije in vode, zaprtost/odprtost oken in vrat, vklop in izklop naprav kot so računalniki, luči, ventilatorji, aparati, hladilnih in ogrevalnih sistemov, itd.

CMMS (Računalniško upravljanje vzdrževanja)

Sistem omogoča avtomatično ali ročno kreiranje delovnih nalogov bodisi na licu mesta bodisi oddaljeno ter pošlje delovne naloge lastnim ali zunanjim vzdrževalcem. Sproti tako nastaja tudi digitalna servisna knjiga vse sredstev in stavb. Omogoča načrtovanje vzdrževanja skupaj s stroški. Periodični servisi in pregledi so avtomatizirani, prav tako sistem sam kreira naloge za preventivno ali napovedno vzdrževanje. Za napovedno vzdrževanje je potrebno na stroje vgraditi posebne senzorje, ki jih prav tako nudimo. V določenih primerih sistem tudi sam zaključi oz. potrdi delovni nalog.

Primer: 7 luči v pisarni porablja 350W električne energije. Če poraba pade na 250W pomeni, da sta v okvari dve luči. Sistem to takoj zazna in kreira ter pošlje delovni nalog vzdrževalcu pri čemer ga obvesti o lokaciji, tipu žarnice, tudi z načrtom kje v stavbi se lokacija nahaja. Vzdrževalec tako pride na popravilo že z ustreznimi rezervnimi deli in napako odpravi. Ko se poraba dvigne nazaj na 350W, sistem sam zaključi delovni nalog, vzdrževalec pa lahko pošlje račun.

BIM (Building Information Modeling)

Vsie stavbe in sredstva so opremljene s podatki tipa BIM. To pomeni, da je vsak del lahko opisan s tipom materiala, izdelka, dimenzijami, vzdrževalcem, dobaviteljem, težo, življenjsko dobo, potrebnim orodjem, višino na kateri se nahaja sredstvo, itd. Zato kreiran delovni nalog vsebuje že vse informacije, ki so potrebne za takojšnjo realizacijo naloge. Vsi ti podatki (grafični in opisni) predstavljajo t.i. digitalni Projekt Izvedenih Del (PID) kar omogoča inženirjem in projektantom tudi potrebno osnovo za nadlajnja načrtovanja morebitnih sprememb. BIM načrti v 2d in 3D obliki so tako na voljo vsem, ki jih določite kot uporabnike, tudi zunanjim partnerjem.

Facility management (upravljanje s prostori)

Omogočeno je kreiranje načrta čiščenja po času, prostoru po delu prostora. Tako v primeru menjave čistilnega servisa ni potrebno ponovno in zamudno uvajanje. Hkrati ta plan služi za dosledno kontrolo kakovosti čiščenja, saj lahko preverite kakovost takoj po zaključku čiščenja posameznega prostora ali dela (npr okna). Seveda tudi čistilna skupina lahko svoja opažanja zapiše v aplikacijo in tako opozori na morebitne napake (npr. slabo tesnjenje oken, puščanje kotlička, ipd)  V primeru vgradnje IoT senzorjev in naprav pa bodo slednji avtomatično kreirali delovne naloge kot npr v primeru puščanja vode, napak na električnem omrežju, praznih baterij (UPS, viličarji, ipd), v primeru obrabljenih gum na službenih vozilih ali periodičnih servisih. Če ima aplikacija na voljo ustrezne senzorje, lahko izračuna tudi kdaj bo trata potrebovala košnjo ter kreira delovni nalog na dan, ko je napovedano lepo vreme, in ga pošlje vrtnarju. Od košnje do košnje pa seveda skrbi za avtomatični namakalni sistem.

Energy management (upravljanje z energijo)

Spremljate lahko porabe energentov (elektrika, voda, plin, tehnični plini) v realnem času. V primeru anomalij, ki odstopajo od povprečja, vas bo aplikacija opozorila sama. Enako velja tudi za avtomatično alarmiranje v primeru bližajoče se okvare stroje (povečanje vibracije, določen vzorec vibracij, spremenjena temperatura).
Zelo uporabna, brezplačna in učinkovita je tudi funkcija prezračevanja prostorov v poletnih mesecih, ko lahko sistem npr ob 2:00 zjutraj, ko je temperatura okoli 14°C, na škarje odpre okna in ohladi stavbo, ki se je popoldan pregrevala. Če samo prezračevanje ni dovolj, sistem vklopi klimatske naprave ter ohladi stavbo v času nižje tarife električne energije.  Enak režim (toplotna črpalka) je mogoče vzpostaviti tudi pozimi. V tem primeru se sistem zažene v času nižje tarife ter lahko objekt s poceni energijo tudi pregreje za nekaj stopinj vse do 6:00 zjutraj.
Sistem lahko upravlja tudi s senčili. Poleti preprečuje vdor toplote, pozimi spušča svetlobo v prostore. Pri tem gre le za običajno on/off programiranje. Senčila lahko sistem krmili glede na delovni čas, veter, zunanjo temperaturo, vremensko napoved, glede na vklopljena svetila, itd.
Enako je mogoče prihraniti pri elektriki za razsvetljavo. V primeru namestitve LUX metrov, bo sistem sam prižigal in ugašal luči in odpiral/zapiral senčila. Tako bo svetloba v prostoru vedno zadostna, poraba energije pa najmanjša.
Razne sisteme pa je mogoče še dodatno vpreči v nove funkcionalnosti. Primer: konferenčna soba je opremljena s senzorjem kakovosti zraka. Aplikacija bo sama vklopila prezračevanje, ko bo kakovost zraka padla. Mogoče pa je narediti tudi scenarij za video predstavitev v konferenčni sobi. Če imate načrtovan dogodek ob 10:00, bo aplikacija sama že predčasno poskrbela za prezračen prostor, ustrezno nižjo temperaturo, senčila in svetila.

 

V delu aplikacije Energy managment lahko grafično vidite porabe po namenu (svetila, proizvodnja, ogrevanje/hlajenje, ali posamezne naprave) ter tudi vse relacije, npr kako se poraba energije spreminja glede na realizacijo ali število prisotnih na delovnem mestu. Na ta način boste našli optimalna stanja, ki jih lahko uporabite pri vsakdanjem poslovanju in izboljšate rezultate poslovanja.
Velikokrat se zgodi, da so računalniki in drugi aparati prižgani tudi po izteku delovnega časa ter porabljajo kar nekaj energije. Vse to je mogoče sprogramirati tako, da se vse prižgane naprave npr. 30 minut po koncu delovnega časa izklopijo in se vklopijo nekaj minut pred začetkom.
Primer: kava aparat na žetone/kovance smo sprogramirali tako kot je opisano zgoraj. Cena dobave in montaže pametnega stikala in programiranje je stala 105€, uporabnik pa bo poslej prihranil vsako leto znesek v višini 190€ za en kava aparat.

Tehnično varovanje

Na 4-dimenzionalnem zaslonu sistem omogoča spremljanje video-nadzora, proti-vlomnega sistema, javljanja požara, avtomatskega gašenja, kontrolo pristopa, registracijo delovnega časa, itd. Vsi podatki se shranjujejo na enem mesti in hranijo poljubno dolgo. V primeru incidenta lahko rekonstruirate »trenutke pred katastrofo« ter potencialno ugotovite kaj se je zgodilo in kje so bili vzroki.
Omogočite lahko dostop do aplikacije policiji, varnostni službi in gasilcem. Seveda se bo povezava vzpostavila le v primeru alarma. Tako bodo intervencijske ekipe vedele kje gori, kako najhitreje priti do mesta požara, kje so hidranti, gasilni aparati, kje je mogoče vstopiti skozi okna in katere stene so suho-montažne, kdo vse je ujet v prostoru. Zapro lahko plin, izključijo elektriko, vklopijo/izklopijo ventilacijo v kolikor to sistem ni napravil že sam. Vse to bistveno skrajšuje čas do pogasitve, čas pa je najbolj ključen. S pomočjo sistema je mogoče tudi ujeti vlomilca, ga npr zakleniti v dvigalo ali ga voditi v prostore od koder ne more uiti.
Aplikacija omogoča tudi zelo realne vaje v primeru požara ali drugih dogodkov.

BI (Business Intelligence)

Močan BI omogoča vizualizacijo vseh porab in vseh sistemov ter tudi vašega poslovnega sistema ERP.  Pravilen prikaz realnih podatkov na določenih mestih (npr monitorji v pisarnah in hodnikih) dokazano zmanjšuje porabo. Poraba se lahko namreč prikazuje tudi v Evrih in kilogramih CO2. Ugasnitev luči takoj vpliva na tak števec in ljudje se začno zavedati kako pomembno je ugasniti luči, zmanjšati temperaturo ali zapreti okno saj ima tako dejanje neposreden učinek tako na stroške kakor tudi na naravo.
Takšen odnos do energentov pa vse bolj spremljajo tudi kupci in širša javnost.
Kot je že bilo povedano, boste z relacijami med različnimi podatki tudi sami našli anomalije in jih boste zlahka odpravili.
Aplikacijo je mogoče integrirati z vsemi drugimi aplikacijami, ki jih uporabljate (npr ERP, CRM…)

Napovedno vzdrževanje (predictive maintenance)

Vgradnja senzorjev in povezava z aplikacijo za t.i. predictive maintenance vam omogoča obveščanje o prihajajočih okvarah strojev. S časom, ko strojno učenje dobi dovolj podatkov, pa boste dobili tudi obvestilo o tem kateri del je potreben menjave (npr. ležaj v elektromotorju).  Na ta način se boste pravočasno izognili okvaram in strojelomu, ki povzročajo zastoje v proizvodnji. Če vzdrževalci prejmejo pravočasno obvestilo, lahko v miru naročijo rezervne dele in določijo čas popravila. Povsem drugačen je proces kadar nekdo iz proizvodnje obvesti vodjo, da stroj stoji zaradi okvare. Takrat postane posebej zanimivo, če ravno tistega rezervnega dela ni na zalogi.
Senzor meri vibracije na vseh treh oseh in po času, meritve pa začno že pri 0.1 MHz. Vsak zvok ali nihaj, ki odstopa od normalnega bo aplikacija pretvorila v obvestilo, hkrati pa izračunala koliko časa je še ostalo do kritičnega trenutka. Senzorji so primerni za vse vrteče se del, CNC-stroje, kompresorje, generatorje, črpalke, ventilatorje, elektromotorje, Diesel motorje, itd.  Ta funkcionalnost lahko tudi bistveno vpliva na strošek zavarovanja strojeloma.

Preventivno vzdrževanje

S povezovanjem strojev, naprav in zgradb lahko sistem skrbi tudi preventivno vzdrževanje. Slednje pomeni, da se nek del ali naprava zamenja po poteku časa, delovnih ur, prevoženih kilometrov, ipd., ne glede na to, da naprava še vedno normalno deluje.
Naprave, ki so deležne preventivnega vzdrževanja, je mogoče povezati z aplikacijo, ki bo poslej sama skrbela za naročanje vzdrževalnih del. Primer: na kompresorju je potrebno menjati filter na vsakih 10.000m3 zraka.
Z avtomatizacijo tega procesa se izključijo napake zaradi človeškega faktorja. Hkrati pa je mogoče svoj čas usmeriti v analizo pretečenega filtra in mu določiti daljši čas trajanja. Ker aplikacija spremlja tudi ostale dejavnike (vlaga, prah, temperatura, obseg proizvodnje) morda obstaja relacija med zamazanostjo filtra in zunanjimi dejavniki. Če se taka relacija odkrije, se lahko preventivno vzdrževanje prilagodi tako, da bo vseeno varno a cenejše.
Primer: servis avtomatskih vrat se običajno izvaja vsake toliko časa. Vendar pa je za servis bistven podatek o številu zapiranj/odpiranj. Z namestitvijo ustreznega senzorja se lahko servisni stroški precej znižajo, saj se bo servis poslej opravljal morda na vsaka tri leta.