Green Twin

HORIZON Europe - CEDAR

S

odelujemo v projektu EU CEDAR – Skupni evropski prostori podatkov in močna umetna inteligenca za pregledno javno upravljanje. Natančneje smo del slovenskega pilotskega projekta Transparentno upravljanje sredstev slovenskega javnega zdravstva. Cilj projekta je digitalizacija postopka javnih naročil za nizkocenovne razpise v zdravstvenem sektorju ter zaznavanje in identifikacija povezav in tveganj korupcije ali goljufivih praks s pomočjo umetne inteligence.

V javnih naročilih v Sloveniji so nizkocenovni razpisi (razpisi za blago in storitve v vrednosti manj kot 40.000 EUR ter gradbena dela v vrednosti manj kot 80.000 EUR) posebej problematični. To je zato, ker so takšni razpisi manj regulirani in posledično izvedeni na manj standardiziran način. V slovenskem zdravstvenem sektorju vsaka bolnišnica upravlja svoje nizkocenovne razpise s svojimi praksami, pristopi in pretežno zastarelo tehnologijo. Vsaka bolnišnica vsak dan objavi več takšnih nizkocenovnih razpisov, brez kakršnega koli urnika ali sistema. Najpogosteje so ti objavljeni v obliki PDF na spletni strani bolnišnice. Ponudbe se oddajo prek e-pošte, ne pa prek nabavne platforme. Posledično ni mogoče izvajati spremljanja postopkov nabave v realnem času, in analiza morebitne goljufije se lahko izvede le za dogodke, ki so se že zgodili. To ustvarja številne priložnosti za goljufijo.

Pilotni projekt si prizadeva za digitalizacijo obstoječega arhiva zgodovinskih razpisov in ponudb, ki zajema dokumente v različnih formatih in shranjenih na različnih lokacijah. Ta preobrazba vključuje pretvorbo v bogate metapodatke in njihovo integracijo z zunanjimi viri, kot so odprti podatki, javni podatki in skupni evropski prostori podatkov. Cilj je olajšati njihovo analizo za identifikacijo vzorcev, zlasti za odkrivanje morebitnih goljufivih dejavnosti. S to pobudo bo CEDAR moderniziral postopek javnih naročil za nizkocenovne razpise v zdravstvenem sektorju, kar bo prispevalo k bolj preglednemu upravljanju javnih sredstev v Sloveniji.

Učinki se bodo večinoma kazali v povečanju kakovosti in varnosti javnih zdravstvenih storitev, povečanju hitrosti postopka nabave in zmanjšanju zlorabe javnih sredstev.

CEDAR je financiran s strani programa Horizon Europe, ključnega programa financiranja EU za raziskave in inovacije.