Green Twin

Z uvedbo digitalnega dvojčka GreenTwin v slovenski bolnišnici do prihrankov

G

reenTwin digitalni dvojček smo implementirali v eno od devetih zgradb slovenske bolnišnice. Cilj projekta je bil zmanjšati rabo energije zaradi odprtosti oken in sočasnega gretja (oziroma hlajenja v poletnih mesecih) ter neustreznih temperatur. Namen je bil izmeriti, koliko znaša toplotna izguba zaradi previsokih temperatur in odprtih oken.

Namestili smo senzorje za merjenje notranje in zunanje temperature, senzorje za merjenje stanja odprtosti oziroma zaprtosti oken ter senzorje za porabo elektrike tako na celotnem oddelku kot tudi na posameznih klimatskih napravah. Po vzpostavitvi GreenTwin digitalnega dvojčka smo dva meseca merili dejansko stanje, nato pa na podlagi meritev opravili analizo in izračun dejanskih izgub zaradi previsokih notranjih temperatur in neustreznega zračenja preko odprtih oken. Nato smo vodstvu predlagali ukrepe za zmanjšanje rabe energije.

Izmerjene rezultate oziroma izgube smo preslikali na celotno bolnišnico z varnostnim faktorjem 0,4 in izračunali skupen letni potencialni prihranek v višini 317.000 evrov. Znesek predstavlja približno 16% stroškov ogrevanja in hlajenja. Prihranek bo po uvedbi ukrepov gotovo še višji, saj je bil varnostni faktor znaten.

V bolnišnici so že pričeli z uvajanjem ukrepov in rešitev, s katerimi bodo zmanjšali rabo energije.