Green Twin

HORIZON Europe - ATLANTIS

S

mo del konzorcija v projektu Atlantis. ATLANTIS si prizadeva izboljšati odpornost in kibernetsko-fizično-človeško (KFC) varnost ključnih infrastruktur EU.

Misija ATLANTIS-a, v katero je vključenih 39 evropskih partnerjev s komplementarnimi vlogami in veščinami, je izboljšati odpornost in zaščitne sposobnosti povezanih ECI, ki so izpostavljeni razvijajočim se sistemskim tveganjem zaradi obstoječih in nastajajočih velikih, kombiniranih kibernetsko-fizičnih groženj in nevarnosti. Cilj je zagotoviti kontinuiteto delovanja, hkrati pa zmanjšati kaskadne učinke v infrastrukturi sami, okolju, drugih CI in vključeni populaciji, kar omogoča javnim in zasebnim akterjem, da se spopadejo s trenutnimi in nastajajočimi izzivi s sprejetjem trajnostnih varnostnih rešitev.

Rešitev ATLANTIS-a bo preverjena in prikazana v treh obsežnih prekomejnih in presektorskih pilotih. Smo del prvega obsežnega prekomejnega/presektorskega pilotskega projekta v prometu, energiji in telekomunikacijah.

Ta pilot bo potrdil kibernetsko-fizično-človeško varnost, zaščiteno pred sistemskimi tveganji, ter zagotovil postopke za poslovno kontinuiteto in odpornost v večmodalnem prekomejnem prevozu (pristanišča, železnice in avtoceste), energetiki (nafta) in telekomunikacijski/ICT kritični infrastrukturi in storitvah v štirih državah (Slovenija, Hrvaška, Italija in Francija). Osredotočil se bo na izmenjavo informacij na različnih ravneh delovanja, kot so znotraj organizacij CI, med različnimi domenami v nacionalnem varnostnem okolju in prekomejno med operaterji CI.

Ta projekt je prejel financiranje iz okvirnega programa Horizon Europe Evropske unije.